Σχέδιο Χορηγιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση και την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μεγάλων Επιχειρήσεων
Funding Scheme for Energy Upgrading and Enhancement of Competitiveness of Large Enterprises

February 7, 2024 / News

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει  ανακοινώσει την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, του Σχεδίου Χορηγιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση και την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μεγάλων Επιχειρήσεων.

English Text

We would like to inform you that the Ministry of Energy, Commerce, and Industry has announced the approval by the Ministerial Council of the Grants Scheme for Energy Upgrading and Enhancement of Competitiveness for Large Enterprises.

circ8683